• Incluziune pe BUNE
  • contact@incluziunepebune.ro

dincolo de aparențe

Incluziune Pe Bune a apărut ca un concept care sumarizează ce facem și cine suntem. Schimbare înseamnă „a face„, a implementa proiecte, a sprijini comunitățile cu risc de discriminare, a deschide un dialog onest și deschis care duce, în final, către o acțiune concretă.

Deși suntem implicați de ani buni în proiecte de diversitate, echitate și incluziune, formal am devenit o organizație la finalul anului 2022, atunci când am lansat și primul nostru eveniment anual de la Timișoara „Inclusion for Real – best practice”. Misiunea noastră este să deschidem un dialog onest și practic despre proiecte, bariere și oportunități, cât și despre așteptările comunității.

Incluziunea stă în abilitatea și în dorința noastră de a vedea dincolo de aparențe.

Incluziune pe Bune putem obține având ca valori centrale respectul, solidaritatea, empatia, echitatea, tratamentul egal și nediscriminatoriu pentru toți. În societate, diversitatea este o realitate, dar incluziunea este o alegere. Conștientizând și acceptând această realitate, putem dezvolta medii în care nimeni nu este tratat diferit indiferent de: vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, sex, dizabilitate, etnie, rasă, naționalitate, limbă, convingeri, religie, categorie socială, apartenență la orice altă categorie defavorizată.