• Incluziune pe BUNE
  • contact@incluziunepebune.ro

Bun venit la dialogul nostru despre incluziune!

“Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt!”

John Stuart Mill, 1859

Schimbarea NU se întâmplă, o facem noi atunci când alegem să ne implicăm.

Incluziunea înseamnă:

respect, solidaritate, empatie, echitate, tratament egal şi nediscriminator pentru toți,

dar mai ales:

să nu lăsăm pe nimeni ȋn urmă.


Dacă ar fi să aleg un verb ar fi:

a-ţi păsa

de omul de lângă tine.

În societate diversitatea este o realitate, dar incluziunea este o ALEGERE!

Este răspunsul fiecăruia dintre noi prin acțiunile noastre în fiecare clipă.
Lucrurile despre care NU vorbim

NU se rezolvă de la sine!